HOTELSKI MENADŽMENT SISTEMI

Hotelski menadžment sistemi funkcionišu na principu beskontaktnih tehnologija (Mifare i 125kHz). Pristupne kartice izrađene ovom tehnologijom u potpunosti su bezbedne, ne dozvoljavaju neovlašceno umnožavanje i programiraju se za svakog korisnika posebno, zbog čega ste vi i vaši klijenti potpuno zaštićeni od eventualnih zloupotreba. Mogućnost integracije sistema elektronskog plaćanja omogućava da klijentima ponudite potpuno novi niz usluga dostupnih primenom iste korisničke kartice, koja u tom slučaju postaje deo platnog sistema u okviru hotela.

EFIKASNOST I UŠTEDA ENERGIJE

Centralizovani nadzor sa recepcije dozvoljava stalni uvid i informisanost o stanju sobe i omogućava brzo delovanje u cilju ispravljanja nedostataka u kvalitetu usluge. Pored ovih prednosti, obezbeđuje se i optimizacija i kontrola potrošnje energije za svaku sobu pojedinačno, čime se ostvaruju značajne uštede, konstantno, tokom cele godine. 

INTEGRACIJA HOTELSKIH SISTEMA

Sistemi se mogu integrisati sa sistemima drugih proizvođača (pod uslovom da su kompatibilni).