Voip sistemi

Današnje dinamično poslovno okruženje zahteva pametnije rešenje za komunikaciju za različite vrste poslova. Fleksibilna upotreba uređaja i 24-časovna povezanost je potrebna za mobilnu radnu snagu kako bi bili povezani sa kancelarijom dok rade od kuće, između sastanaka ili dok su u pokretu. Povećanje konkurencije, fleksibilna radna mesta i vremenski rokovi dovode do potreba za korišćenjem zajedničkih komunikacionih rešenja za unutrašnju i mobilnu radnu snagu. Sa saradnjom i mobilnošću kao ključnim aspektima poslovne komunikacije pojam "objedinjene komunikacije" je evoluirao.

 

Telekomunikaciona rešenja

Univerzalni komunikacioni sistemi su rešenje koje objedinjuje saradnju, komunikaciju, razmenu poruka i mobilnost kako bi se povećala poslovna produktivnost korisnika. IP mrežni telefoni sa svojim jedinstvenim interfejsom i ugrađenim funkcijama kao što su video poziv, integracija sa e-mailom, BLF funkcijskih tastera i slično, VoIP sistemi omogućuju organizaciji da lakše i brže vrši komunikaciju sa zaposlenima. Dizajnirani su tako da prevaziđu geografske, komunikacione i korisničke barijere pomoću jedinstvenih platformi.

Hibridna komunikacija kombinuje IP i analognu tehnologiju za optimalno korišćenje IP infrastrukture pružajući brzinu i fleksibilnost malim i velikim organizacijama. Sastoji se od naprednih telefonskih funkcija koje osiguravaju uštedu troškova, investicionu optimizaciju i povećanu produktivnost osoblja.

VoIP sistemi telekomunikacije

 

VoIP rešenja za kompanije

Multi-lokacijska rešenja za moderne kompanije nude fleksibilnost za povezivanje svih ogranaka organizacije u okviru jedne mreže. Nude ekonomično povezivanje između kancelarija i međugradskih poziva. Nudimo Vam rešenja za povezivanje kancelarija na više lokacija za besprekornu komunikaciju pomoću peer-to-peer povezivanja formirajući virtuelnu mrežu između svih sistema. Ovakva vrsta povezivanja omogućava kontinuitet u poslovanju sa jedinstvenim kontakt listama korisnika i ekonomičnom komunikacijom osiguranom preko VoIP mreže.

Nudimo i sveobuhvatna mobilna rešenja za sve zaposlene, partnere i klijente bez obzira na to gde se oni nalaze. Oni mogu da koriste sve karakteristike centralnog komunikacionog sistema koristeći pametne telefone, tablete, laptopove, WiFi telefone i druge IP bazirane telefone kao dodatke koji nude stalnu povezanost.