Interactive UPS600VA-2 360W

Single-phase Line interaktivni UPS Snaga 600VA/360W Ulaz 220~240VAC / Izlaz 230 VAC 2 izlaza zaštićena od strujnog udara Vreme punjenja 6~8 h Zapečaćena olovna baterija

Interactive UPS1000VA-4 600W

Single-phase Line interaktivni UPS Snaga 1000VA/600W Ulaz 220~240VAC / Izlaz 230 VAC 4 izlaza zaštićena od strujnog udara Vreme punjenja 6~8 h 2 zapečaćene olovne baterije

Safire mrezni kabl UTP5E-300

Safire UTP kabl, Kategorija 5E, Kotur od 306 metara, Sivi omotač kabla, Presek 5.5 mm, Kompatibilian sa balunima