Matrix COSEC COGNIFACE Integra100E terminal za ERV i KP

Terminal za evidentiranje radnog vremena, zasnovan na prepoznavanju lica, čitaču EM Prox kartica, PIN ili Bluetooth

Matrix COSEC COGNIFACE Integra100M terminal za ERV i KP

Terminal za evidentiranje radnog vremena na osnovu lica, MIFARE Classic, DESFire EV1 i EV2 kartice (čitanje/pisanje), PIN, Bluetooth kredencijale kao i BLE Mobile (skeniranje QR koda sa mobilnog telefona)

Matrix COSEC COGNIFACE Integra100I terminal za ERV i KP

Terminal za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa sa očitavanjem lica, HID iClass Card Support (čitanje/pisanje), HID Prox, EM Prox, Desfire EV1 i EV2 (CSN čitanje) i Mifare Classic (CSN čitanje), PIN, Bluetooth kredencijale kao i BLE Mobile (skeniranje QR koda sa mobilnog telefona)

Matrix COSEC COGNIFACE Integra200I terminal za ERV i KP

Terminal za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa pomoću identifikacija lica, otisaka prstiju, HID iCLASS kartica, Bluetooth i BLE (čitanje QR koda sa mobilnog telefona)

Matrix COSEC VEGA FOT terminal za ERV

COSEC VEGA FOT - Terminal za evidenciju radnog vremena na osnovu otiska prsta i EM Proxy kartica sa touch ekranom

Matrix COSEC ARGO CAE200 terminal za KP EM Prox

Premium kontroler vrata zasnovan na EM Prox karticama sa Gorilla Glass dodirnim ekranom, PoE, WiFi, IK06 i IP65 zaštitom

Matrix COSEC ARGO CAM200 terminal za KP Mifare

Vrhunski kontroler vrata zasnovan na Mifare karticama sa Gorilla Glass dodirnim ekranom, PoE, WiFi, IK06 i IP65 zaštitom

Matrix COSEC ARGO FOM212 terminal za ERV i KP

Biometrijski terminal za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa predstavlja vid fizičko-tehničkog ograničenja pristupa određenim prostorijama ili objektima za zaposlene i klijente. Savremena kontrola pristupa se zasniva na tehničkim (tehnološkim) rešenjima koja na jednostavan način omogućavaju kompanijama i preduzećima da ograniče pristup prostorijama ili objektu uz pomoć kredencijala (id kartice, otisak prsta, itd.).

Šta je kontrola pristupa?

Kada se govori o područjima fizičke i informativne sigurnosti, onda se mora shvatiti da je kontrola pristupa neizbežna. U velikim trgovinama zaposleni imaju pristup određenim nivoima objekta. Radnici na utovaru i istovaru robe nemaju pristup prodajnom kao ni administrativnom delu. I mnogi drugi primeri.

Određenim osobama, kao na primer gostima ili specijalnim zvanicama se može odobriti pristup određenim zonama.

Davanje pristupa takvim osobama u resoru zaštite naziva se autorizacija.

 

Nastanak savremene kontrole pristupa

Prvobitna rešenja za ograničavanja pristupa su bila angažovanje fizičkog obezbeđenja (stražar, graničar, izbacivač, recepcioner), koje nije ovim načinom zaštitite potisnuto ali jeste modernizovano i unapređeno te je ulaz u objekat, zgradu ili prostoriju, gde je to potrebno podignut na vrlo visok stepen zaštite i pokazao se vrlo efikasnim jer je funkcionisao tamo gde bi ljudski faktor zatajio.

Rastom kompanija, a samim tim i ljudstva, stekla se potreba za još većim i kompleksnijim sistemima kontrole pristupa. Pored autorizacije na više nivoa (moguće je dodeliti grupe i podgrupe autorizacije: npr. moguć pristup nivoima 1,2 i 4 i samo ulazima A,B i D) uz moderna biometrijska rešenja za kontrolu pristupa je moguće i centralizovati nadzor i za udaljene lokacije. Ovo u primeru znači da je glavni centar za kontrolu pristupa na primer u Beogradu, a da se prikupljaju informacije preko servera sa udaljenih poslovnica u Valjevu, Čačku, Novom Sadu...).

 

Kontrola pristupa sa kombinacijom više sistema

Fizička kontrola pristupa se dakle postiže klasičnim ljudskim obezbeđenjem ili mehanički bravama i ključevima, ili kroz tehnološka sredstva koje čine alarmni sistemi a koja su danas unapređena da zavisno o potrebi nivoa sigurnosti te ih primenjujemo na razne načine - kontrolom pomoću biometrije lica, kontrola otiskom prsta itd... širok je način primene elektronskih sistema koji menjaju brave, ključeve i fizičko obezbeđenje. Ovim načinom zaštite pri pristupu neovlašćenih ili nepoželjnih osoba pristup ulasku biva odbijen, vrata ostaju zatvorena, pokušaj ulaska snimljen a u slučaju nasilnog pokušaja upada, oglašava se alarm ili se aktiviraju drugi sistemi zaštite.

Obezbeđivanje objekata pored kontrole pristupa, često prate i drugi sistemi zaštite kao što su sistem za video nadzor i alarmni sistem.