Interfonski sistemi se postavljaju u objekte različite namene, a služe za efikasniju komunikaciju i lakšu kontrolu pristupa. Postavljaju se u poslovnim i privatnim objektima, ali se koriste i za komunikaciju unutar ustanova kao što su bolnice i javne institucije ili u velikim poslovnim objektima gde služe kao sredstvo interne komunikacije, ubrzavajući i pospešujući poslovne procese.

Ovi uređaji imaju više prednosti, pored audio komunikacije i sprečavanja neovlašćenog ulaza u objekat, ulazna vrata ili kapija obezbeđuju se elekričnom bravom, što znači da su vrata od objekta stalno zaključana. Na taj način ste osigurani od toga da bilo ko može ući u vaš objekat, dok upotrebom video interfona možete I da vidite ko je ispred vrata.

Zašto ugraditi interfon?

• Sprečava pristup neželjenih posetilaca
• Omogućava indetifikaciju lica (video interfoni)
• Kontrola pristupa
• Daljinsko otvaranje vrata
• Interna komunikacija unutar sistema
• Povećanje bezbednosti objekta

Interfonski sistemi se dele na dva tipa:

• Audio interfonske sisteme- jednostavni sistemi za dvosmernu komunikaciju
• Video interfonske sisteme- pored zvuka prenosi I sliku visokog kvaliteta