VXA-70A5 upravljacki modul ekspander

SKU: EU054
Proizvođač: Eura

Model: eura "2-wire - Eura 2 Easy" 'VXA-70A5' 2EASY '' CONTROL MODULE VKSA-70A5 je poseban modul koji je u potpunosti kompatibilan sa sistemom Eura 2. Jednostavno proširuje funkcionalnost sistema sa mogućnošću podrške za drugom elektro bravom na sistemu ili dodatnom kontrolom osvetljenja. Modul takođe omogućava velike strujne vijke i oslobađa bravu pritiskom na normalno otvorenu (na izlazu objekta).