VXA-65A5 LCD Displej modul u boji za Eura 2 Easy sisteme osetljiv na dodir

SKU: EU045
Proizvođač: Eura
Model: eura "2-wire - Eura 2 Easy" 'VXA-65A5' 2EASY '' LCD DISPLAY TRAY LCD Displej modul u boji za Eura 2 Easy sisteme osetljiv na dodir. Značajno olakšava rad i podešavanje Eura 2 Easy sistema. Mogućnost unošenja spiska stanara. Listanjem menija moguće je pozvati određeni apartman.