VT-50-B reflektor 4000K

SKU: LED048

VT-50-B

SKU: 406 | 3000K WARM WHITE
SKU: 407 | 4000K DAY WHITE
SKU: 408 | 6400K WHITE

LUMENS:    4000
WATTS:      50W