VT-30-B reflektor 4000K

SKU: LED046

VT-30-B

SKU: 400 | 3000K WARM WHITE
SKU: 401 | 4000K DAY WHITE
SKU: 402 | 6400K WHITE

LUMENS:  2400
WATTS:    30w