VT-20-B reflektor 4000K

SKU: LED044

VT-20-B

SKU: 439 | 3000K WARM WHITE
SKU: 440 | 4000K DAY WHITE
SKU: 441 | 6400K WHITE

LUMENS:  1600
WATTS:    20w