VT-150-B reflektor 4000K

SKU: LED052

VT-150-B

SKU: 475 | 3000K WARM WHITE
SKU: 476 | 4000K DAY WHITE
SKU: 477 | 6400K WHITE

LUMENS:  12000
WATTS:    150W