Video nadzor

Video nadzor predstavlja elektronski sistem za nadgledanje i snimanje situacija na nekom prostoru i prenos signala sa kamera na predefinisanu lokaciju. Osnovna funkcija ovakvog sistema je pružanje informacija o bezbednosnom statusu na osnovu koje će korisnik moći da organizuje odgovarajuće mere zaštite. Arhiviranje video informacija o bezbednosnom statusu štićenog objekta ima višestruku namenu u procesu analize bezbednosnog stanja objekta kao i u dokumentovanju incidentnih situacija.

Kamere za video nadzor

Kamere za video nadzor možemo podeliti u više kategorija.

Video nadzor kamere na zidu sa natpisom "kamere za video nadzor" 

Kamere sa oblikom kućišta: Bullet, Dome, Turret, Cube (Box), Pinhole, PTZ i Fisheye

Tehnologija: Analogne kamere za video nadzor: AHD, CVI, TVI, CVBS ili sve 4 (4u1); IP-mrežne kamere

Namena: kamere za unutrašnju ili spoljnu montažu

Zaštita: stepen zaštite kamera od spoljnih faktora: IP65, IP66, IP67 i IK10.
Primer: IP65 - (Ingress Protection) 65 - zaštita kamere od prašine i slabog prskanja vodom (kapljice), za unutrašnju montažu.

 

Većina korisnika video nadzora smatra da su kamere za video nadzor osnovni element celog sistema - što je pogrešno.

Snimači za video nadzor (XVR ili DVR - kod analogije i NVR kod IP sistema), u osnovi poseduju hardver (matičnu ploču) uz pomoć koga rade obradu video signala koji dobijaju preko kamera.

Moderne kamere za video nadzor poseduju analitičke funkcije, AI algoritme za obradu slike (zapisa) i algoritme za klasifikaciju objekata (ljudi i vozila npr.), koje se dodatno obrađuju na snimaču.

 

Primena Video nadzora

Sistemi se ne koriste samo na “kritičnim” mestima, već imaju primenu i u mnogim drugim situacijama, npr. za nadzor proizvodnih procesa u fabrikama, rad mašina u postrojenjima, nadzor robe u prodavnicama i skladištima, nadzor izloženih eksponata, nadzor ulaza i izlaza vozila, utovar i istovar robe, nadzor radnika u firmama, nadzor pacijenata na intenzivnoj nezi, nadzor posetioca na nekom događaju i dr. Planiranje i projektovanje sistema video nadzora je složen proces koji mora da se uklopi u rezultate analize bezbednosne ugroženosti objekta, lica ili materijalnih dobara uz poštovanje svih postojećih specifičnosti objekta, položaja i njegove namene pa sve do uklapanja u tehnologiju rada koja se u njemu odvija.

Cene video nadzor sistema variraju u zavisnosti od marke (brenda), tehnologije i funkcija koje nude. Po pravilu su snimači za video nadzor skuplji od kamera. Kako bi bili sigurni u isplativost kupovine i ugradnje ovih sistema, preporučujemo da se uvek obratite stručnjacima, kako bi uvek dobili optimalnu ponudu.

 

Analogni video nadzor

Analogni video nadzor je sistem koji od analognih kamera,  preko koaksijalnih kablova prenosi video signal do uređaja za uživo praćenje i skladištenje snimaka. CCTV (Closed Circuti Tele Vision) je termin koji se odnosi na korišćenje analognog sistema i predstavlja sistem zatvorenog kola, pa samo ograničen broj ljudi može sa jedne lokacije pristupiti video zapisu.

CCTV sistemi koriste DVR (Digital Video Recorder), uređaj koji snima i arhivira video zapis u digitalnom formatu, sa svih kamera na konkretnom sistemu. Na jedan DVR se može povezati od jedne do više kamera, zavisno od karakteristika ulaza DVRa. DVR sadrži jedan ili više hard diskova čiji kapacitet zavisi od potreba sistema i zahteva korisnika. DVR kompresuje snimke kako bi se omogućilo arhiviranje video materijala više dana unazad. Većina DVR uređaja ima podršku za povezivanje na računarsku mrežu (P2P), samim tim je moguće prenositi i signal preko mreže i Interneta i pregledati snimke i sliku uživo sa udaljenih lokacija.

 

Hibridni video nadzor

Hibridni video nadzor nastaje kao evolutivni produžetak analogne tehnologije (CVBS). Sa obzirom da su mogućnosti koaksijalnog kabla za potrebe analognog prenosa signala nedovoljno iskorišćene (samo deo propusne moći iskorišćen), naučnici iz oblasti video nazdora su uspeli ponovo da ožive sada već vremešne tehnologije poput AHD, HD-CVI i HD-TVI ubacivanjem naprednijih funkcija poput: PoC (Power over Coaxial - napajanje direktno sa koaksijalnog kabla), AoC (Audio over Coax - Audio signal preko koaksijalnog kabla), 4u1 kamere (sve 4 tehnologije u jednoj kameri), video analitičkih funkcija u vidu pametnih AI kamera za prepoznavanje ljudi i vozila.

Postoji još dosta prostora za napredak na ovim poljima, ali prepoznaje se želja da se analogni video nadzor održava u životu zbog svoje pozicije na tržištu koji i dalje drži primat u nižem i srednjem sektoru prodaje, prvenstveno zbog cene i jednostavnosti korišćenja. Da li se ovakvi sistemi isplate na duže staze krajnjem korisniku? Zavisi od potrebe i mogućnosti. Ukoliko imate mogućnosti (novca i tehničkog znanja) uvek je bolje uložiti u IP - mrežni video nadzor. Ipak je to tehnologija budućnosti na kojoj će se većina stvari zasnivati.


Digitalni ili mrežni - IP video nadzor

Digitalni ili IP video nadzor je sistem koji pruža mogućnost nadgledanja i arhiviranja video zapisa preko računarske mreže, koristeći Internet Protocol, odatle i naziv IP. Suština je ista kao kod analognog sistema, s tim da IP sistem sadrži IP digitalne kamere megapikselne rezolucije (1, 2, 3, 5, 12 megapiksela), koje daju i do 10 puta veću rezoluciju slike. Kamere se povezuju sa sistemom preko standardnog mrežnog računarskog kabla (UTP). Pored toga što sve informacije idu preko jednog kabla (slika, zvuk, komande za pan-tilt-zoom), postoji i mogućnost napajanja kamera preko tog istog kabla (PoE – Power Over Ethernet). Kamere se preko kablova i switch-eva, koristeći infrastrukturu računarske mreže, povezuju na uređaj koji skladišti snimke - NVR (Network Video Recorder).

Svi video snimci sa NVRa mogu biti primani od strane ovlašćenog korisnika bilo gde na planeti putem Interneta. Instalacija i održavanje IP sistema je jednostavnije od klasičnog analognog sistema jer u većini slučajeva na lokaciji već postoji računarska mrežna infrastruktura. Prednosti IP sistema u odnosu na analogni su brojne, a jedina mana, za sada, je viša cena opreme, koja će pratnjom tehnoloških trendova vremenom opasti.

 

Zašto Vam je potreban Video Nadzor?

Steknite detaljan uvid u kretanja ljudi i robe unutar vaših objekata

Pružamo vam mogućnost da postignete najviši nivo bezbednosti u vašim objektima kroz pouzdana i u praksi proverena CCTV rešenja renomiranih svetskih proizvođača. U ponudi imamo kompletan portfolio iz oblasti video nadzora, koji se lako može integrisati sa drugim bezbednosnim sistemima, a nudimo i mogućnost unapređenja postojećih, analognih sistema na moderna rešenja bazirana na IP tehnologiji. Pročitajte više ovde.

 

Investicija koja se isplati

Svaki profesionalac koji se bavi poslovima obezbeđenja će vam reći da je najvažnija komponenta u lancu fizičko-tehničkog obezbeđenja upravo ovaj sistem i ta investicija je uvek opravdana.

Takođe, integracija sistema video nadzora sa drugim sigurnosnim sistemima je preduslov za postojanje kompletne i pouzdane zaštite ljudi i objekata. Uz pomoć modernih sistema možete sprečiti krađe, vandalizam i druge incidentne situacije u objektima koje posedujete ili kojima upravljate, što možda do sada niste bili u mogućnosti zbog nepostojećeg ili zastarelog CCTV sistema.

 

Dugoročno vs kratkoročno ulaganje

Ukoliko posmatrate video nadzor kao investiciju u bezbednost objekta (ili neke druge imovine), treba da imate u vidu više faktora.

Prvi dugoročni faktor bi svakako trebalo da bude mogućnost nadogradnje sistema. Ako sistem koji imate trenutno nije u mogućnosti da se nadogradi (sa novijom kamerom, više hard diskova, nekim dodatnim sistemom zaštite...), obavezno ga zamenite. Razvoj tehnologije je veoma brz. Možete uporediti tehnološki razvoj mobilnih telefona sa video nadzorom i imaćete približniju sliku. Video nadzor koji ugradite danas, za godinu dana je već zastareo.

IoT (Internet of Things) je sve prisutniji i kod nas. Pametni uređaji koji međusobno komuniciraju i prave umrežen sistem čine dodatnu vrednost svakom korisniku. Mogućnost da povežete sistem video nadzora sa alarmnim sistemom ili sistemom kontrole pristupa (automatska rampa) je svakako prednost u odnosu na konvencionalne sisteme.

IP video nadzor se zasniva na staroj, ali proverenoj tehnologiji. Prenos signala preko mrežnog kabla omogućava niz pogodnosti: od manje kablaže do napredne kompresije signala (H.265+) i samim tim velike uštede na dodatnim komponentama.

Nasuprot dugoročnim faktorima, kratkoročni bi se zasnivali na jednostavijoj potrebi korisnika.

Ukoliko želite na primer da pokrijete video nadzorom svoj parking, biće dovoljno da se postavi analogni sistem sa daljinskim pristupom (mobilna aplikacija).