Proizvodi označeni sa 'terminal za evidenciju radnog vremena'

Matrix COSEC COGNIFACE Integra100E terminal za ERV i KP

Terminal za evidentiranje radnog vremena, zasnovan na prepoznavanju lica, čitaču EM Prox kartica, PIN ili Bluetooth

Matrix COSEC COGNIFACE Integra100M terminal za ERV i KP

Terminal za evidentiranje radnog vremena na osnovu lica, MIFARE Classic, DESFire EV1 i EV2 kartice (čitanje/pisanje), PIN, Bluetooth kredencijale kao i BLE Mobile (skeniranje QR koda sa mobilnog telefona)

Matrix COSEC COGNIFACE Integra100I terminal za ERV i KP

Terminal za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa sa očitavanjem lica, HID iClass Card Support (čitanje/pisanje), HID Prox, EM Prox, Desfire EV1 i EV2 (CSN čitanje) i Mifare Classic (CSN čitanje), PIN, Bluetooth kredencijale kao i BLE Mobile (skeniranje QR koda sa mobilnog telefona)

Matrix COSEC COGNIFACE Integra200I terminal za ERV i KP

Terminal za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa pomoću identifikacija lica, otisaka prstiju, HID iCLASS kartica, Bluetooth i BLE (čitanje QR koda sa mobilnog telefona)