Teletek SensoIRIS B124-HP adresabilna baza detektora

SKU: TT278
Proizvođač: Teletek

SensoIRIS B124 HP je visokoprofilna baza za SensoIRIS adresirajuće detektore T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140 i M140 IS i SensoIRIS adresabilne sonde i sonde / zvučnike: VSOU, VSOU IS, VSST, VSST IS, VS, VS IS. Postolje je sa višim profilom od redovnog postolja, što omogućava prolazak celog kabla. Baza takođe pruža dodatnu plastičnu ploču za označavanje uređaja i kontaktni sistem za direktno pričvršćivanje detektora (B124 nije potreban). Detektor je moguće pričvrstiti za bazu radi dodatne sigurnosti.