Teletek Loop tester za adresabilne sistem

Tester petlje za Adresabilne sisteme dojave požara

Protivpožarna zaštita

Protivpožarni sistemi se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć javljača požara (protivpožarni detektori).

Javljači požara koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

Preventivno otkrivanje požara višestruko smanjuje rizik od posledica koje nakon toga nastaju. Sprečavanje gubitka života i materijalne štete glavni su razlozi ugradnje ovakvih sistema.

Protivpožarni sistemi mogu biti konvencionalni i adresabilni.