Teletek Loop tester za adresabilne sistem

Tester petlje za Adresabilne sisteme dojave požara

Automatska dojava požara

Šta su sistemi za automatsku dojavu požara?

Sistem za automatsku dojavu požara jeste skup uređaja koji kao glavnu funkciju ima zadatak da pravovremeno obavesti korisnika o mogućnosti pojave požara na objektu. Kao sistemi koji neposredno služe da zaštite imovinu i ljudske živote, oni moraju proći rigorozne testove i sertifikacije od regulatornih tela (Evropskih i domaćih) kako bi mogli da se nađu u komercijalnoj upotrebi. Svaki sistem za automatsku dojavu požara sastoji se od centrale, detektora (senzora) i pomoćnih uređaja (sirene, šifratori, specijalne dozne, itd.).

 

Protivpožarna zaštita

Protivpožarni sistemi se koriste za rano otkrivanje požara detektovanjem dima i toplote uz pomoć javljača požara (protivpožarni detektori).

Javljači požara koriste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote, a promena stanja prosleđuje se protivpožarnom panelu – centrali koja proverava informaciju i u zavisnosti od predefinisanih podešavanja aktivira alarm koji se oglašava pomoću protivpožarne sirene ili se vrši telefonska dojava vlasniku i/ili dežurnoj vatrogasnoj službi.

Preventivno otkrivanje požara višestruko smanjuje rizik od posledica koje nakon toga nastaju. Sprečavanje gubitka života i materijalne štete glavni su razlozi ugradnje ovakvih sistema.

Protivpožarni sistemi mogu biti konvencionalni i adresabilni.