Metalni ram za CYFRAL pozivnu tablu C43A222

SKU: EU067
Proizvođač: Eura
Model: Nazidni aluminijuski okvir CYFRAL za 2 table Nadzidni aluminijumsi okvir za CYFRAL pozivne interfosnke jedinice sa dve pozivne table