Šta su EAS sistemi?

EAS sistemi (Electronic article surveillance) su osmišljeni da osujete pokušaj krađe u maloprodajnim objektima. Uz pomoć Tagova ili nalepnica, koji sadrže u sebi transponder (odašiljač), prolaskom kroz barijeru (sadrži antenu i prijemnik) koja se obično nalazi na samom izlazu iz radnje, alarmira se pokušaj krađe. 

Baziraju se na tehnologiji Radio frekvencija (RF) koja se već 35 godina neprekidno razvija. Svaka generacija RF EAS sistema je donela napredak, posebno u digitalnoj tehnologiji. Novi dizajn, najnovija tehnologija, softverski kontrolisana elektronska ploča, kontrola celog EAS sistema sa standardnim PC ili palm računarom. Antene su kompatibilne sa različitim proizvođačima Tagova i nalepnica, a postoji mogućnost nadogradnje koja omogućava povezivanje sistema sa magacinom i upravljanje zalihama.

Osim primarne funkcije detekcije, ovi sistemi imaju i mogućnost dodavanja posebnih modula koji služe za brojanje posetilaca ili detektora metala.

Barijere postoje u raznim veličinama i razlikuju se u dizajnu. Određene serije barijera se mogu ugraditi u pod ili plafon objekta kako ne bi narušili izgled prostora. Takođe, posebni modeli barijera dozvoljavaju i primenu brendiranja.

Što se tiče tagova i nalepnica, postoji veliki broj vrsta u zavisnosti od potrebe klijenta i same primene na proizvod. RFID nalepnice su pogodne za lepljenje na manje predmete i neravne površine zbog svoje savitljivosti i veličine.

Postoje i specijalizovane nalepnice koje su dizajnirane za posebne proizvode i za primenu u procesu pakovanja.