LIFE produžena ruka za ARMOR za jedno krilo ARMAX

LIFE produžena ruka za ARMOR - za 1 krilo.