LIFE centrala OP3, OP3skyline, OP5 za krilne motore RGUNI RSDL

LIFE centrala OP3, OP3skyline, OP5 za krilne motore, SINOU

Linija proizvoda Gebox nudi jednostavne kontrolne table za upravljanje automatizovanim kapijama sa napajanjem od 230V ili 24V koje mogu biti ugrađene u motor ili se mogu instalirati odvojeno. Sa Gebox-om, programiranje funkcija motora je zaista jednostavno. Uz sve pogodnosti koriščenja, kontrolna tabla Gebox vam omogućava da na praktičnoj tastaturi na kojoj se nalaze svetleće lampice pokazuje šta je programirano.