Kabl JH(ST)H 3x2x0,6 HF

Izolacija: bezhalogeni polimer. Elementi upredanja: parice, osim za dve parice koje su upredene u zvezda četvorku. Jezgro kabla: koncentrično použeno. Pojasna izolacija: termoplastične trake u više slojeva. Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana. Omotač: bezhalogen polimer. Za instalacioni vod ili uvod više vodova u zgrade. Zamenjuje J-Y(St)Y ... Lg. Osnovne osobine ove kablova u uslovima izlaganja vatri su da: - ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metodaC) - ne razvijaju korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813 i IEC 61034 IEC 60754-2) - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816 metoda C) - ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 815) Za više informacija preuzmite tehničke karakteristike.