Enigma II DR81000

Model: Enigma II DR81000 Monitoring stanica za fiksnu telefonsku liniju, modularni sistem, standardno se isporučuje sa dve telefonske kartice, moguće proširenje do 8 telefonskih kartica Modularni sistem, uređaj se može proširivati jednostavnim dodavanjem kartica, mogućnost dodavanja do 8 kartica za priključenje telefonskih linija, 2 RS232 porta za komunikaciju sa računarom, LCD ekran, mogućnost priključenja bekap baterije za neprekidan rad, mogućnost montaže u rek orman, 16,5VAC. Enigma II DR81000, 2677.50 2231.25.