Sistemi javnog ozvučenja - PA sistemi

Sistemi javnog ozvučenja (ili PA sistemi) nalaze primenu u raznim ustanovama. Namenjeni su za reprodukciju muzike, prenos govora, reklamnih poruka, obaveštenja i veoma bitna mogućnost integracije sistema javnog razglasa sa drugim bezbednosnim sistemima, kao što su sistemi za detekciju i dojavu požarasistemi video nadzora i da upozori prisutna lica, ukaže im na potencijalni rizik i u vanrednim situacijama prosledi prave informacije. Zbog svojih mogućnosti, sistemi javnog ozvučenja su vrlo brzo svoju upotrebu pronašli u svim vrstama poslovnih objekata, školskim i zdravstvenim ustanovama, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama…

Od čega se sastoje sistemi javnog ozvučenja?

Sistemi javnog ozvučenja se najčešće sastoje od pojačala, mikrofona, zvučnika, atenuatora ali ono što je bitno jeste da audio sistemi budu dovoljno čujni na daljini ili na velikom području.

U zavisnosti od načina instalacije, sistemi javnog ozvučenja mogu biti analogni ili digitalni IP mrežni sistemi. Kod analognih rešenja osnovu kompletnog sistema čini 100V zvučnička linija na koju se priključuje određen broj zvučnika, dok kod mrežnih IP rešenja sve komponente sistema se priključuju na već postojeću ili novoformiranu lokalnu mrežu, a celokpunim sistemom se može upravljati preko računara sa bilo koje lokacije.