ELMO MDWIFIH modul

SKU: EL027146
Proizvođač: ELMO

MDWIFIH je komunikacioni modul za upravljačke jedinice za otkrivanje upada PREGIO500 i HERCOLA (samo sa kodom proizvoda CVHRC0000200).

Dizajniran je da omogući povezivanje sa e-Connect putem Wi-Fi veze sa postojećom lokalnom mrežom.

Korisnik može da koristi svaku funkciju nove web platforme za upravljanje, centralizaciju i nadzor nad EL.MO. sistemima za otkrivanje upada. MDWIFIH omogućava direktno upravljanje softverom BrowserOne za proveru statusa i podešavanje Wi-Fi veze. Modul takođe obezbeđuje vezu sa ruterom sa VPA, VPA2-PSK ili VEP sigurnosnim protokolima.