VT-6129-6 panel 120W 3000K

SKU: LED093

LED PANEL 120W 3000K

SKU: 62406 - 3000K Warm WHITE
SKU: 62406 - 4000K Day WHITE
SKU: 62406 - 6400K WHITE

Watts:           120W
Lamp Type:    SMD
Lumens:        3600 lm
Voltage:         AC:220-240V