VT-50-W reflektor 4000K

SKU: LED034

VT-50-W

SKU: 409 | 3000K WARM WHITE
SKU: 410 | 4000K DAY WHITE
SKU: 411 | 6400K WHITE

LUMENS:  4000
WATTS:    50W