VT-30-W reflektor 4000K

SKU: LED032

VT-30-W

SKU: 403 | 3000K WARM WHITE
SKU: 404 | 4000K DAY WHITE
SKU: 405 | 6400K WHITE

LUMENS:  2400
WATTS:    30w