VT-200-W reflektor 4000K

SKU: LED040

VT-200-W

SKU: 420 | 4000K DAY WHITE
SKU: 421 | 6400K WHITE

LUMENS:  16000
WATTS:    200W