VT-20-W reflektor 4000K

SKU: LED030

VT-20-W


SKU: 442 | 3000K WARM WHITE
SKU: 443 | 4000K DAY WHITE
SKU: 444 | 6400K WHITE

LUMENS:  1600
WATTS:    20W