VT-150-W reflektor 4000K

SKU: LED038

VT-150-W

SKU: 478 | 3000K WARM WHITE
SKU: 479 | 4000K DAY WHITE
SKU: 480 | 6400K WHITE

LUMENS:  12000
WATTS:    150w