VT-12030 panel 45W 3000K

SKU: LED102

LED panel VT-12030 45W 3000K

SKU: 6384 - 3000K Warm WHITE
SKU: 6384 - 4000K Day WHITE
SKU: 6384 - 6000K WHITE

Watts:               45W
Lamp Type:        SMD
Lumens:            3600 lm
Voltage:            AC: 220-240V