VT-100-B reflektor 4000K

SKU: LED050

VT-100-B

SKU: 412 | 3000K WARM WHITE
SKU: 413 | 4000K DAY WHITE
SKU: 414 | 6400K WHITE

LUMENS:   8000
WATTS:     100W