VT-10-B reflektor 4000K

SKU: LED042

VT-10-B

SKU: 424 | 3000K WARM WHITE
SKU: 425 | 4000K DAY WHITE
SKU: 426 | 6400K WHITE

LUMENS:  800 
WATTS:    10w