Matrix COSEC CENTRA VMM

MODUL UPRAVLJANJA Posetiocima - PREGLED

 

Sigurnosni zahtevi modernih organizacija su izazovni i sve češći. Da bi upravljali i pratili posetioce, sistem automatizovanog upravljanja posetiocima je od suštinskog značaja. Posetioci su kupci, dobavljači, kolege, osoblje za održavanje, konkurenti, državni službenici, gosti i nekad potpuno nepoznata osoba. Posetioce je neophodno dočekati na recepciji, da bi istim bilo moguće odobriti ili zabraniti pristup određenim područjima, kancelarijama i drugim prostorijama u zgradi. Pored toga, neki posetioci su u kratkoj poseti, dok drugi mogu biti duži period, dana ili nedelja. Osim toga, od sigurnosti se očekuje da prate sve posetioce i svaku opremu ili materijal koji nose. Bilo kakav propust može ugroziti sigurnost i sigurnost fizičke, intelektualne i ljudske imovine organizacije. Nije čudo što je upravljanje većinom posetilaca izazovno za većinu organizacija.

Matrix COSEC Visitor Management je dizajniran da reši ove probleme profesionalnim i sistematskim metodom bez ugrožavanja sigurnosti, ugostiteljstva ili produktivnosti. COSEC Visitor Management (VMM) je deo sveobuhvatnog Matrix COSEC Access Control i Time-Attendance paketa i radi samostalno na COSEC CENTRI. Ona nudi opcije za kreiranje e-pass-a sa pravima pristupa ili papirom za posetioce. Služba bezbednosti može kreirati prilagođenu vizu za posetioce sa nazivom posetioca, fotografijom, nazivom organizacije, kontaktnim podacima i pratnjom. Upravljanje posetiocima takođe vodi evidenciju o materijalima koje posetilac nosi zajedno sa svojim ID-dokazom radi sigurnosti. Štaviše, on omogućava upisivanje otiska prsta ili RFID kartice kako bi posetiocu omogućio pristup određenim područjima, gde je planiran.