Uz pomoć naprednih detektora i AI algoritama, DALI termografske kamere za detekciju telesne temperature dizajnirane su da otkriju povišene temperature površine kože, pa tako mogu biti korišćene za brzo skeniranje unutar objekata, fabrika, stanica, aerodroma i drugih javnih mesta, sve sa tačnošću od ±0.3°C ~ 0.6°C.

Upotreba termalnih kamera u građevini i ostalim industrijama gde se koriste elektro radovi je široko rasprostranjena u svetu. Uz pomoć termalnih kamera detektujte curenje cevi, neispravne instalacije i sve ostale parametre koji nisu vidljivi golim okom ili su teško dostupni.