Teletek SensoIRIS MIO22M IP55 modul prosirenja

SKU: TT263
Proizvođač: Teletek

SensoIRIS MIO22M IP55 je adresabilni ulazno-izlazni modul, dizajniran za primenu u adresabilnim sistemima za dojavu požara, koji podržava TTE komunikacioni protokol.

Modul nadgleda 2 analogna ulazna signala i kontroliše 2 relejna izlaza.

SensoIRIS MIO22M IP55 se napaja iz vatrodojavne centrale i njime se može upravljati putem komunikacijskog protokola.

Modul je montiran u zasebnu malu plastičnu kutiju pogodnu za zidnu montažu, sa prozirnim poklopcem za vizuelni pregled.

IP55 zaštita.