Teletek SensoIRIS MIO22 IP55 modul prosirenja

SKU: TT261
Proizvođač: Teletek

SensoIRIS MIO22 je adresirani ulazno-izlazni modul, dizajniran za primenu u adresabilnim sistemima za dojavu požara, koji podržava TTE komunikacioni protokol.

Modul nadgleda 2 analogna ulazna signala i kontroliše 2 relejna izlaza.

SensoIRIS MIO22 se napaja iz vatrodojavne centrale i njime se može upravljati putem komunikacijskog protokola.

Modul je montiran u zasebnu malu plastičnu kutiju pogodnu za zidnu montažu, sa prozirnim poklopcem za vizuelni pregled.