Teletek Loop tester za adresabilne sistem

Tester petlje za Adresabilne sisteme dojave požara
SKU: TT251
Proizvođač: Teletek

Tester petlje je dijagnostički uređaj za ispitivanje kablova pre ugradnje detektora, za ispitivanje kontinuiteta petlje nakon ugradnje uređaja i za automatsko adresiranje.

Opis
Alat za dijagnostiku petlje i linije
Lako lociranje kratkih i prekidnih kvarova
Podrška za automatsko adresiranje
Kompatibilan sa SensoIRIS detektorima, sondama i modulima
Podržava protokol Teletek Electronics
Mobilnost u radu
Podrška za više jezika
Priključna stezaljka sa 2 kavezne stezaljke sa ručicama za lako povezivanje sa žicama petlje, 4 kom u kompletu
odvojeni testovi za neprekidnost kabla i kanale petlje