Schrack Podnožje za pom.releje,sa funkc. I-0, 4-p za seriju PT, šraf PT78742

SKU: SR219