Paradox PS17 Modul za pomocno napajanje

SKU: PX099
Proizvođač: Paradox
Model: Paradox PS17 Modul za pomoćno napajanje. 1.7A čoperski izvor napajanja sa potpunim nadzorom (prisustvo AC, prisustvo akumulatora, neispravan akumulator, preopterećenje),ima jedan relejni PGM, sa metalnom kutijom