Paradox K10V LED šifrator za 10 zona

Stari naziv artikla: MG10LEDV

Misija Paradox da svojim klijentima pruži personalizovane usluge, da proizvodi inovativne i kvalitetne proizvode, i da stalno gradi snažan tim koji se sastoji od kupaca, zaposlenih i dobavljača.

Paradox proizvodi u prodaji su u preko 100 zemalja preko globalne mreže ekskluzivnih distributera. Kompanija Paradox osnova je 1989. godine u Kanadi i za kratko vreme postala jedan od lidera u svom segmentu.

Šta je Alarmni sistem?

U najjednostavnijem obliku, elektronski alarmni sistem je niskonaponski električni krug sa senzorima na ulaznim vratima i prozorima. Kada se vrata ili prozor otvore, senzor detektuje prekid u protoku struje ili u promeni otpora na krugu, šalje tu informaciju na centralnu upravljačku jedinicu koja dalje aktivira signal upozorenja kao što je sirena ili stroboskop.

Pored perimetarskih senzora, mnogi sistemi uključuju i detektore pokreta koji prate velike površine unutar nekog prostora. Kada se nešto kreće unutar opsega detektora, senzor registruje te promene i šalje određene signale centralnoj upravljačkoj konzoli. Najsofisticiraniji detektori pokreta su u stanju da razlikuju pretnju od uljeza, kućne ljubimce i sl., smanjujući mogućnost lažnih alarma.

Kada su ovi perimetarski senzori i unutrašnji detektori pokreta deo samostalnog sistema, sirene i trepćuća svetla su jedine prepreke za obeshrabrivanje uljeza i sprečavanje provale. U naprednim – nadgledanim sistemima, operateri na centralnoj stanici (monitoring stanica) prate stanje alarmnog sistema i kada dođe do neželjenih događaja vrše obaveštavanje ka policiji ili nekim trećim licima poštujući dogovorene procedure rada.