Matrix SARVAM UCS SME - Unified Communication Server

SKU: MX247
Proizvođač: MATRIX

Matrix SARVAM UCS je "enterprise" rešenje koje nudi saradnju, komunikaciju, razmenu poruka i mobilnost. Matrix SARVAM povezuje različite korisnike sa više lokacija na zajedničku platformu za komunikaciju u realnom vremenu. Sa univerzalnim povezivanjem i naprednim upravljanjem poziva, Matrix SARVAM UCS poboljšava produktivnost organizacije.

SARVAM UCS SME je rešenje za budućnost, nudi IP u osnovi sa besprekornom povezanošću sa svim prodornim nasleđem i novim generacijama bežičnih telekomunikacionih mreža kao što su POTS, ISDN, T1/E1 i GSM/3G. SARVAM UCS SME softverska platforma omogućava ETERNITY GENX hardveru da radi kao telefonska centrala.

Licenca aktivira:
- korišćenje 4 univerzalna slota na ETERNITY GENX hardverskoj platformi (proširivo sa SARVAM EXP4 SME licencom)
- 5 IP korisnika/lokala (proširivo sa SARVAM IPSUB licencama)
- 4 VOCODER kanala - 4 razgovora istovremeno (proširivo sa SARVAM VOCODER CHNL licencama)
- 4 VoiceMail kanala (proširivo sa SARVAM VMS CHNL licencama)

Napomena: Za VOCODER kanale potrebna je NX DBM VOCODER64 kartica, a za VoiceMail kanale NX DBM VMS64 kartica.