Matrix SARVAM SMS SERVER GATEWAY SME - Licenca za SMS Server funkciju

SKU: MX293
Proizvođač: MATRIX

Licenca za SMS Server funkciju

Licenca za korišćenje SMS Server funkcije na SARVAM UCS SME za povezivanje na bilo koji e-mail klijent. Funkcija slanja email-a na SMS i SMS-a na email preko GSM-a.

Napomena: Bilo koji e-mail klient (Outlook, Gmail, Yahoo...) se može koristiti za slanje SMS poruka korišćenjem propisanog formata i obrnuto.