Matrix ETERNITY PE QSIG licenca

SKU: MX242
Proizvođač: MATRIX

Licenca za aktivaciju QSIG protokola preko PRI

QSIG je protokol zasnovan na ISDN-u za slanje signala između PBX-a i PISN. Koristi se za povezivanje dve PBX centrale koristeći ISDN.