Matrix ETERNITY PE CARD DKP8 modul

SKU: MX224
Proizvođač: MATRIX

Kartica za proširenje DKP8 (Digital Key Phone)

Kartica za proširenje ETERNITY PE telefonske centrale sa 8 digitalnih telefona (moguće je povezati 8 sistemskih digitalnih telefona).
DKP porta: 8

Napomena: Telefonska centrala radi samo sa MATRIX digitalnim telefonima.