Matrix ETERNITY PE CARD DKP2+SLT6 modul

SKU: MX225
Proizvođač: MATRIX

Kartica za proširenje DKP2+SLT6

Kartica za proširenje ETERNITY PE telefonske centrale sa izlazima za 2 digitalna telefona i 6 analogna telefonska lokala (obična telefona kao lokale).
DKP porta: 2
FXS porta: 6

Napomena: Telefonska centala radi samo sa MATRIX digitalnim teleofnima.