Matrix COSEC Centra - osnovna softverska platforma

 

Matrix COSEC CENTRA
ENTERPRISE SOFTVERSKA PLATFORMA


Matrix COSEC CENTRA je serverska Web aplikacija za preduzeća, koja kontroliše i upravlja povezanim sistemom bilo gde u svetu, u bilo kom trenutku. COSEC CENTRA je srce čitavog COSEC rešenja i deluje kao most između aplikacija i uređaja. Na strani uređaja olakšava konfiguraciju uređaja i komunicira sa kontrolerima lokacije i kontrolerima vrata. Ovo pomaže u razmeni događaja i komandi kako bi ih pokazali uživo na ekranu monitora. Na strani aplikacije, PLATFORM podržava upis novih korisnika i upravlja organizacionim i korisničkim podacima.

Matrix COSEC CENTRA je dostupan u četiri varijante, ciljani na različite segmente poslovanja. PLATFORM dolazi sa osnovnim funkcijama Time-Attendance (evidencija radnog vremena) i Access Control (kontrola pristupa), a njegova modularna priroda omogućava korisniku dodavanje drugih modula u zavisnosti od organizacionih zahteva. Skalabilnost sistema omogućava korisnicima da prošire osnovni sistem od 10 korisnika do 1 miliona korisnika.

Imajući arhitekturu baziranu na IP, Matrix COSEC je idealno rešenje za agilna preduzeća. On pokriva više aplikacija kao što su sistem zasnovan na evidenciji radnog vremena, kontroli pristupa, upravljanje kafeterijom, upravljanje posetiocima, web portal zaposlenih i ostali. To je otvoreni sistem koji omogućava integraciju sa softverom i hardverom treće strane.

Korišćenjem API-ja, baze podataka u bazu podataka ili metodom šablona za izvoz, integracija plata se može izvoditi bez problema. Pomoću pomoćnih ulaznih i izlaznih portova na COSEC uređajima, protivpožarni sistem, sistem video nadzora, relej i drugi uređaji mogu se povezati bez potrebe za dodatnim uređajima.