LIFE trafo za rasvetu rampe sa kablom za povezivanje ruke SUC3

LIFE trafo za rasvetu rampe sa kablom za povezivanje ruke rampe.