T-6060-6 PANEL 45W 4000K

LED PANEL 45W 60X60 4000K

SKU: 60286 - 3000K Warm WHITE
SKU: 60286 - 4000K Day WHITE
SKU: 60286 - 6400K WHITE

Watts:           45W
Lamp Type:    SMD
Lumens:        3600 lm
Voltage:         DC: 30-42V