Hikvision DS-KD-BK prazan modul

SKU: HV372
Proizvođač: Hikvision

Prazan modul za pozivni modularni panel