Hard Disk - nezaobilazan deo svakog sistema za Video nadzor. Kvalitetni Hard diskovi su preduslov za dugotrajno i sigurno čuvanje video materijala nastalih sa kamera za video nadzor.

Naše Hard Diskove karakterišu specifikacije koje su posebno bitne za sisteme video nadzora, jer omogućavaju neometano snimanje 24h/365 dana uz garanciju proizvođača. Ovi diskovi su specijalno izrađeni za upotrebu u sistemima video nadzora.